15.06.16
Завершено черговий етап реорганізації всередині Групи Компаній «РТМ-Україна»

Мета наших реформ — нові конкурентні переваги «РТМ-Україна» в умовах клієнтських вимог, що зростають, і системних змін на ринку зовнішньої реклами.
Час — найдорожчий ресурс. В «РТМ-Україна» проведено внутрішній аудит усіх бізнес-процесі з погляду часових витрат на обслуговування рекламних кампаній клієнтів. За допомогою методів GAP-аналізу виявлено не лише «пробіли» в операційній діяльності департаментів, але, передусім, нові можливості, які мають стати додатковими ринковими перевагами провідного національного оператора зовнішньої реклами. В результаті в Групі Компаній «РТМ-Україна» відбулася реорганізація структурних підрозділів і низки бізнесових процесів.

1. В якості ключової компетенції Департаменту моніторингу виокремлено функцію контроля роботи сервісних бригад, регіональних представників і підрядників «РТМ-Україна», що забезпечують реалізацію рекламних кампаній клієнтів. По суті, сформовано єдиний Call-центр, який здійснює зв'язок між Комерційною службою і сервісними підрозділами, керує процесами обслуговування рекламного інвентарю і відповідає за виконання усіх вимог до експонування реклами, зазначених у договорах із клієнтами. Керівником Департаменту контролінгу й моніторингу, що його структурною одиницею є Відділ моніторингу, призначено ТЕТЯНУ КУЦЕНКО, яка раніше обіймала посаду медіадиректора ТОВ «РТМ-Україна».

2. З керуючої компанії ООО «РТМ-Україна» у виробничу компанію «Техногруп» виведено Технічний департамент. Усі роботи з виробництва, встановлення та обслуговування рекламного інвентарю забезпечую ТОВ «Техногруп» — генеральний підрядник ТОВ «РТМ-Україна» із сервісу.

На сьогодні «Техногруп» — це підприємство з виготовлення й ремонту рекламних конструкцій, сервісні й логістичні підрозділи в Києві та регіонах, власний парк спеціальної автотехніки і головне — 15-річний успішний досвід роботи на ринку реклами. З січня 2016 р. ТОВ «Техногруп» самостійно конкурує на ринку сервісних послуг зовнішньої реклами України.
Таким чином, в новій організаційній моделі Групи Компаній «РТМ-Україна» більш чітко структуровані зони відповідальності низки операційних департаментів (функції логістики, моніторингу, сервісу й контролю) і Комерційної служби. Перші місяці роботи в нових умовах показали, що у менеджерів Комерційного департаменту звільнилося більше часу для підготовки ефективних пропозицій і більш творчого, ініціативного підходу до продажів рекламних послуг. І це позитивно позначається не лише на фінансових результатах, а й на взаєминах «РТМ-Україна» з партнерами та клієнтами.